Spotkanie architekta budynku i projektanta Wystawy Głównej MHŻP

Architekt budynku Muzeum, Rainer Mahlamäki, oraz Mirosław Nizio, projektanttwórca studiaprojektowego Nizio Design International, odpowiadającego za projektowanieprodukcjęWystawy Głównej Muzeum, spotkali się 22 marca br. by omówić projekttechniczne aspektyrozmieszczenia koron drzewgalerii Las. Goście Muzeum będą mogli je podziwiać od dołu,wchodzącprzestrzeń Wystawy Głównej orazgóry, przechodząc przez most w holugłównym. To właśnie Las jest początkiem niezwykłej ścieżki narracyjnej Wystawy Głównej – już na wstępie zwiedzający usłyszą legendy, opowiadająceprzybyciu Żydów na ziemiepolskie i o tym, dlaczego zdecydowali się tu zostać. Również najbardziej znaną, o tym,dlaczegojęzyku hebrajskimjidysz Polska jest nazywana „Polin”, czyli „odpocznij tutaj”.Kiedy zwiedzający dojdą do końca Wystawy, zatoczą koło – wejdą do ostatniej częścipoświęconej okresowi po roku 1989, skąd ponownie zobaczą galerię Las.Właśnie te części,Wystawy, zaczynające się na najniższym poziomie budynkuwidoczne równieżmostu, zewzględu na swój charakter stwarzają wspaniałe możliwości, a z drugiej strony stanowią wy­zwanie. Podczas marcowego spotkania architektprojektant szukali najbardziej kreatywnychrozwiązań, tak aby przyszły odbiorca mógłpełni odkryć niezwykły potencjał tych przestrzeni Wystawy.