Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny ogłasza COROCZNIE konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę