Działalność statutowa Stowarzyszenia obejmuje zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światowe dziedzictwo kulturalne. W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie wspiera od 2005 r. działalność programową Muzeum Historii Żydów Polskich. Do dziś pozyskano na ten cel w formie wpłat i deklaracji wpłat 19 mln zł, z czego wydatkowano 17,2 mln zł (do 2013 roku).

Do najważniejszych projektów realizowanych wspólnie z Muzeum należy zaliczyć:

"Wirtualny Sztetl"

Jest to platforma internetowa prezentująca historię społeczności żydowskiej w Polsce – od małych miasteczek do dużych miast. Na portalu prezentujemy archiwalne i współczesne materiały takie jak dokumenty, plany miast, pamiątki, zdjęcia i nagrania. Informacje mogą dodawać użytkownicy portalu – Wirtualny Sztetl jest to więc przede wszystkim przestrzeń społeczna, w której tworzą się wzajemne relacje ludzkie. Dzięki zgromadzonej na portalu wiedzy młodzież, uczniowie, mieszkańcy nawet najmniejszych miejscowości i potomkowie polskich Żydów rozsiani po całym świecie mogą poznać i badać nieznaną dotąd historię. Portal dostępny jest między innymi w wersjach angielskiej, niemieckiej, hebrajskiej. Zgromadzona na nim wiedza stanowi dopełnienie tradycyjnych form edukacji kulturalnej i pozwala angażować zwiedzających w tworzenie wirtualnej ekspozycji.

STRONA WWW: www.sztetl.org.pl

"Polscy Sprawiedliwi – przywracanie pamięci"

To projekt dedykowany tym, którzy ratowali Żydów w czasie Zagłady. "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat", głosi sentencja z Talmudu. Sprawiedliwi podjęli ryzyko, by przeciwstawić się złu. W tym sensie ocalili nas i nasze człowieczeństwo. Fundamentem polsko-angielskiego portalu jest kolekcja historii pomocy, obejmująca kilkaset opracowań. Teksty uzupełnione są o zdjęcia, dokumenty, fragmenty wywiadów audio oraz skróty nagrań filmowych. Wywiady ze świadkami historii – ratującymi, ocalałymi i świadkami pomocy – prowadzą przeszkoleni badacze. Działamy edukacyjne i społeczne – szkolimy nauczycieli i edukatorów, organizujemy panele dyskusyjne, przygotowujemy wydawnictwa. Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów takich jak scenariusze lekcji, świadectwa filmowe, wirtualna wystawa i pamiątkowe albumy o polskich Sprawiedliwych.

STRONA WWW: www.sprawiedliwi.org.pl

"Polskie Międzykulturowe Spotkania Młodzieży: program edukacyjny dla studentów z Polski i Izraela"

"Polskie Międzykulturowe Spotkania Młodzieży: program edukacyjny dla studentów z Polski i Izraela" to projekt angażując w projekty poszczególnych działów muzeum uczestników z Polski i Izraela którzy biorąc udział w warsztatach, zwiedzając Warszawę i inne miasta Polski, mają szansę na poznanie wielowątkowej polsko-żydowskiej historii i współczesnej kultury Polski i Izraela. Program opiera się na idei międzykulturowego twórczego działania, przezwyciężania uprzedzeń, tworzenia podwalin do nowego spojrzenia na stosunki polsko-żydowskie.

Akademia Polin

Akademia Polin to projekt szkoleniowy, którego celem jest przygotowanie przyszłych pracowników i współpracowników Muzeum do szerokiego zakresu działań merytorycznych. Absolwenci Akademii, dzięki zdobytym umiejętnościom, będą mogli pełnić rolę zarówno przewodników po Wystawie Głównej i wystawach czasowych Muzeum Historii Żydów Polskich, jak i edukatorów, prowadzących lekcje muzealne i warsztaty edukacyjne.