Sercem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest wystawa stała. Na powierzchni ponad 4000 m2, w ośmiu galeriach, poznajemy tysiącletnią historię największej społeczności żydowskiej na świecie, która osiadła na ziemiach polskich. Zamiast eksponatów widzowie mogą zobaczyć interaktywną opowieść o historii, kulturze i religii żydowskiej opartą na licznych materiałach źródłowych. Twórcami projektu wystawy stałej jest międzynarodowy zespół naukowców i koordynatorów poszczególnych galerii który pracował pod kierownictwem prof. Barbary Kirshenblatt-Gimblett.

Jerzy Halbersztadt, który w latach 1999-2011 kierował całością prac Stowarzyszenia nad utworzeniem Muzeum Historii Żydów Polskich, początkowo jako dyrektor projektu a następnie jako koordynator Stowarzyszenia do spraw muzeum oraz w latach 2006 – 2011 był pierwszym dyrektorem Muzeum, odegrał główną rolę w tworzeniu Muzeum – jego zaprojektowaniu i budowaniu.

Firma Event Communication zaprojektowała wystawę. Firma Nizio Design uzupełniła projekt, przygotowała dokumentację wykonawczą i wykonała wystawę.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce odpowiadała za sfinansowanie oraz realizację procesu projektowania i produkcji wystawy stałej.