Raport_roczny_zespolu_Wystawy_Glownej_2013.pdfsprawozdanie_finansowe_2013.pdfSprawozdanie_merytoryczne_2013.pdf Sprawozdanie_z_realizacji_dzialan_fundraisingowych_2013

Sprawozdania merytoryczne

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwały Walnego Zgromadzeniazarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut HistorycznyPolsce

Protokoły posiedzeń

Regulaminy

Deklaracja członkowska