Powrót
Członek Komisji Grantowej

Artur Markowski

Doktorat w Instytucie Historycznym UW w 2007 r, pod kierunkiem prof. Jerzego Tomaszewskiego, habilitacja w 2019 r. tamże; Zajmuje się historią społeczną XIX wieku, szczególnie dziejami Żydów w obszarze wpływów Imperium Rosyjskiego, przemocą antyżydowską, procesami konwersji i żydowską samorządnością. Od  2007 asystent a od 2009 adiunkt w Zakładzie Historii XIX wieku. 2008-2010 sekretarz Instytutu Historycznego UW do spraw dydaktycznych. Redaktor naczelny serii: „Źródła do dziejów Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (do 1939 r). Wydawanej przez Instytut Historyczny UW i Muzeum POLIN. Stypendysta m.in. „Polityki”, FNP, Fundacji Lanckorońskich, MNiSW; research fellow na University of Notre Dame 2012/2013; kierował projektem badawczym poświęconym pogromom Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2012-2017). Koordynuje projekt przygotowania wyboru źródeł ilustrujących problemy funkcjonowania samorządu żydowskiego na ziemiach polskich od średniowiecza do czasów współczesnych, realizowany przez Instytut Historyczny UW wspólnie z UCL.