Back

Delegacja Ambasadorów stałych przy ONZ w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

W niedzielę, 8 grudnia 2019 roku dziewiętnastu przedstawicieli akredytowanych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku wraz z kilkunastoma osobami towarzyszącymi oraz goście specjalni zwiedzili wystawę stałą Muzeum Polin, a następnie uczestniczyli w uroczystej kolacji w hallu Muzeum. W spotkaniu uczestniczyli też: – Pan Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej i rozwoju oraz prawa […]

W niedzielę, 8 grudnia 2019 roku dziewiętnastu przedstawicieli akredytowanych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku wraz z kilkunastoma osobami towarzyszącymi oraz goście specjalni zwiedzili wystawę stałą Muzeum Polin, a następnie uczestniczyli w uroczystej kolacji w hallu Muzeum.

W spotkaniu uczestniczyli też:

– Pan Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej i rozwoju oraz prawa Unii Europejskiej w MSZ

– Pan Jacek Najder, z-ca dyrektora biura marketingu miasta stołecznego Warszawy

– Pan Jacek Chodorowicz, pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. kontaktów z diasporą żydowską

– Piotr Wiślicki, Przewodniczący Zarządu SŻIH

– Marian Turski – Przewodniczący Rady Muzeum oraz Wiceprzewodniczący Zarządu SŻIH

– Pani Tal Ben-Ari Yaalon, Wice-ambasador Izraela w Polsce

– Profesor Adam Daniel Rotfeld, członek Rady Muzeum

– Profesor Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Główna Kuratorka wystawy stałej Muzeum oraz doradczyni dyrektora Muzeum

– Grzegorz Jankilewicz, Znamienity Darczyńca Muzeum Polin, który był też fundatorem samej kolacji.

Zebrani wysłuchali wystąpień:

– stałego przedstawiciela, ambasadora Izraela przy ONZ pana Danny Danona, inicjatora spotkania, który dziękował Muzeum za działania przedsięwzięte w celu krzewienia historii setek lat wspólnego życia Żydów na ziemiach polskich, dziękował gościom i ambasadorom za zainteresowanie;

– ambasadora Malawi przy ONZ, J.E. Perks Master Clemency Ligoya;

– Mariana Turskiego – reprezentującego Radę Muzeum oraz Stowarzyszenie ŻIH, który mówił o kluczowym znaczeniu edukacji młodzieży, by nowe pokolenia uczyły się na błędach przeszłości i ich w miarę możliwości nie powtarzały;

– p.o. dyrektora Muzeum Polin Zygmunta Stępińskiego, który mówił o samym Muzeum i dalszych planach wystawowych.

 

Następnego dnia grupa ambasadorów pojechała złożyć wizytę na Majdanku, następnie lecą do Izraela. Na czele delegacji i jednocześnie jej organizatorem jest Pan Danny Danon, ambasador Izraela przy ONZ.