Back

Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 17 czerwca 2012 roku