Back

Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 19 czerwca 2011 roku