Back

Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 23 czerwca 2013 roku