Back

Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 17 kwietnia 2011 roku