Back

Konserwacja części zasobów muzealnych Żydowskiego Instytutu Historycznego

Od 2013 roku Stowarzyszenie wspiera proces konserwacji zasobów muzealnych w Żydowskim Instytucie Historycznym poprzez granty przyznawane w konkursach grantowych SŻIH. Więcej informacji o poszczególnych projektach można znaleźć tutaj.

Konserwacja części zasobów muzealnych Żydowskiego Instytutu Historycznego

Projekty Grantowe