Powrót

Dział Rozwoju

Dział Rozwoju Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zajmuje się pozyskiwaniem środków na działalność statutową Stowarzyszenia, w tym na projekty specjalne, działalność Komisji Grantowej oraz na programy i projekty realizowane we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. Odpowiada także za utrzymanie relacji i honorowanie darczyńców Stowarzyszenia.

Zespół Działu Rozwoju:

Bartosz Dymarek

p.o. Dyrektor ds. Rozwoju

Agnieszka Dulęba

Zastępczyni Dyrektora ds. Rozwoju

Anna Szcześniak

Specjalistka ds. Rozwoju