Powrót

Żydowski Instytut Historyczny


Żydowski Instytut Historyczny jest jedną z najważniejszych
i najstarszych na świecie instytucji naukowo-badawczych zajmujących się dziejami Żydów polskich. Od ponad 70 lat gromadzi, dokumentuje
i upowszechnia wiedzę o historii i dziedzictwie tysiącletniej obecności Żydów na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń związanych z Holokaustem i jego konsekwencjami. Jednym
z najważniejszych zadań Instytutu jest wszechstronne dbanie
o spuściznę żydowską przechowywaną w jego archiwum – w tym nad zbiorami Stowarzyszenia ŻIH, których bardzo ważną częścią jest Podziemne Archiwum Getta Warszawy, zwane Archiwum Ringelbluma.

Siedzibą Żydowskiego Instytutu Historycznego jest historyczny budynek przy ul. Tłomackie 3/5. Gmach ten stanowi własność Stowarzyszenia
i jest w ramach współpracy Stowarzyszenia ŻIH i Instytutu nieodpłatnie udostępniany Instytutowi. Przed drugą wojną światową stanowił część kompleksu Wielkiej Synagogi na Tłomackiem. Mieściła się w nim Główna Biblioteka Judaistyczna i Instytut Nauk Judaistycznych. Również tutaj
w czasie wojny odbywały się spotkania grupy Oneg Szabat [hebr. radość soboty] i pracował Emanuel Ringelblum. Budynek przetrwał zniszczenie Wielkiej Synagogi, ale na podłodze w holu głównym do dzisiaj widnieją ślady ognia, przypominające o likwidacji warszawskiego getta.

We wrześniu 2017 roku Instytut i Stowarzyszenie ŻIH wspólnie powołali wieloletni Program Oneg Szabat, którego celem jest udostępnienie dokumentów Podziemnego Archiwum Getta Warszawy, upowszechnienie wiedzy o ich znaczeniu oraz upamiętnienie Emanuela Ringelbluma i członków grupy Oneg Szabat.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi i pracy nad Programem Oneg Szabat
w listopadzie 2017 roku została otwarta wystawa stała „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”, poświęcona Archiwum Ringelbluma
i grupie Oneg Szabat, oraz zrewitalizowana przestrzeń historyczna budynku. Wszystkie dokumenty Podziemnego Archiwum Getta Warszawy zostały zdigitalizowane i udostępnione na portalu
Delet.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Żydowskiego Instytutu Historycznego tutaj.

Projekty
Program Oneg Szabat

Program Oneg Szabat jest kluczowym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Instytut i Stowarzyszenie od
2017 roku i zaplanowanym na lata 2017-2025. Jego zadaniem jest udostępnienie Podziemnego Archiwum Getta Warszawy.

Delet

Portal Delet (po hebrajsku „drzwi”) zawiera zeskanowane dokumenty Archiwum Ringelbluma oraz interaktywne narzędzia, umożliwiające tworzenie wirtualnych materiałów edukacyjnych – lekcji, warsztatów i oprowadzań kuratorskich.

Kwartalnik Historii Żydów

Pismo stanowi kontynuację pisma naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego, od listopada 1950 roku do ostatniego kwartału 2000 roku wydawanego pod nazwą Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Projekt digitalizacji materiałów – CBJ

Centralna Biblioteka Judaistyczna jest portalem internetowym, który prezentuje zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego i Stowarzyszenia ŻIH w postaci cyfrowej.

Konserwacja zasobów muzealnych ŻIH

Konserwacja części zasobów muzealnych Żydowskiego Instytutu Historycznego wspierana jest przez nasze Stowarzyszenie od 2013 roku.

Dokumentacja zabytków kultury żydowskiej i miejsc pamięci w Polsce

Ponad 30 lat pracy, 45 tysięcy kart dokumentacyjnych, 40 tysięcy fotografii, kilkadziesiąt metrów bieżących dokumentów.

„Nalewki. Opowieść o nieistniejącej ulicy”

Publikacja poświęcona będzie historii
i znaczeniu ulicy Nalewki. To rodzaj hołdu
oraz księga pamięci po miejscu, które
przed wojną stanowiło istotę jidyszkajtu.

Czytaj więcej
Chanuka 5779 - zaproszenie

Stowarzyszenie ŻIH zaprasza na uroczystość zapalenia pierwszej świecy chanukowej.