Powrót

Muzeum POLIN

Polin Wystawa stała Wystawy czasowe Kultura Edukacja Inne

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN znajduje się w sercu przedwojennej dzielnicy żydowskiej Warszawy, naprzeciwko pomnika Bohaterów Getta. Misją Muzeum jest przywracać i chronić pamięć historii polskich Żydów, przyczyniać się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata.

Jest to pierwsza w Polsce instytucja publiczno-prywatna. Inicjatywa utworzenia Muzeum Historii Żydów Polskich narodziła się w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w 1993 r. Stopniowo zyskała uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wsparciu indywidualnych oraz instytucjonalnych darczyńców z całego świata w 1995 r. możliwe było rozpoczęcie prac nad projektem muzeum i kontynuowanie ich – jako inicjatywy społecznej. W 2005 r. na wniosek Stowarzyszenia, ówczesny prezydent stolicy Lech Kaczyński zdecydował o wsparciu projektu i utworzeniu Muzeum na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Do umowy założycielskiej zaproszone zostało również kierowane przez Waldemara Dąbrowskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt Muzeum objął patronatem Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Na mocy aktu założycielskiego strona publiczna sfinansowała budowę budynku oraz pokrywa większość bieżącego budżetu instytucji. Nasze stowarzyszenie odpowiadało za sfinansowanie i organizację procesu tworzenia wystawy stałej aż do otwarcia Muzeum w październiku 2014 roku. Ponad pięciuset darczyńców z całego świata przyłączyło się do kampanii założycielskiej, przekazując na rzecz Muzeum 165 mln zł. 145 mln zł pozyskano na rzecz wystawy stałej, a 20 mln zł na programy edukacyjne i publiczne realizowane we współpracy z Muzeum oraz na działalność statutową Stowarzyszenia.

Więcej na temat historii powstania Muzeum można przeczytaj tutaj.

Obecnie kontynuujemy pozyskiwanie funduszy na realizację różnorodnych projektów edukacyjnych, kulturalnych, wystawienniczych i naukowych, za które Muzeum zdobyło szereg nagród i wyróżnień.

W 2015 r., z inicjatywy Stowarzyszenia ŻIH, przy dyrektorze Muzeum POLIN działa Kolegium Społeczne. Kieruje nim Piotr Wiślicki, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia ŻIH. W skład Kolegium wchodzą przedstawiciele społeczności żydowskiej oraz organizacji działających na rzecz kultury i historii Żydów polskich. Jest ono forum dyskusji, współpracy i wymiany doświadczeń osób, którym bliska jest idea zachowania i propagowania dziedzictwa polskich Żydów. Kolegium to jest jednocześnie realizacją marzenia twórców Muzeum POLIN, aby było ono miejscem szeroko rozumianej wspólnoty — miejscem, które współtworzą przedstawiciele środowiska żydowskiego.

Od momentu otwarcia, Muzeum jest jednym z najchętniej odwiedzanych instytucji kultury w Polsce.

Czytaj więcej
Marian Turski przewodniczącym Rady Muzeum POLIN

Podczas pierwszego posiedzenia nowo powołana Rada Muzeum POLIN wybrała przewodniczącego. Został nim ponownie Marian Turski. Wyłoniono także zastępców: Aldonę Machnowską-Górę, wiceprezydentkę Miasta st. Warszawy oraz Artura Hofmana, prezesa Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.

Marian Turski ponownie wybrany na Przewodniczącego Rady Muzeum POLIN

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia przez kolejne 5 lat będzie przewodniczył nowej Radzie Muzeum POLIN.

Nowa wystawa czasowa w Muzeum – „Obcy w domu. Wokół Marca '68”

Najnowsza wystawa Muzeum POLIN opowiada o losach ludzi postawionych przed koniecznością decyzji: zostać w kraju czy wyjechać.