Powrót

„TUMULT! Teatr w Muzeum”

Poprzez teatr do historii. Projekt adresowany był do młodych widzów – dzieci i młodzieży – mających utrudniony dostęp do usług kulturalnych.

„TUMULT! Teatr w Muzeum” (2015-2016) został zrealizowany w ramach współpracy czterech instytucji: Stowarzyszenia ŻIH, Muzeum POLIN, Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie i Korporacji Teatralnej. Młodzież poprzez udział w nowoczesnych formach warsztatów miała możliwość włączyć się w proces powstawania spektakli poruszających trudne tematy historyczne oraz ważne problemy społeczne.

Wsparcie:

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego