Powrót

Jak wesprzeć

Darowizna Sponsoring In-kind 1% Zapisy spadkowe Kapitał żelazny PayPal Darowizny w USA

Każda kwota ma dla nas ogromne znaczenie. Wspierając Stowarzyszenie, umożliwiasz realizację wyjątkowych projektów i programów Muzeum POLIN, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz wielu innych organizacji działających na rzecz zachowania dziedzictwa Polskich Żydów.

Przedmiotem darowizny mogą być:

 • kwoty pieniężne, w tym długoterminowe zobowiązania pieniężne;
 • nieruchomości;
 • papiery wartościowe;
 • spadki i zapisy;
 • polisy ubezpieczeniowe;
 • inne przedmioty majątkowe.

Istnieje możliwość wskazania celu darowizny:

 • wsparcie Muzeum POLIN lub konkretnego programu / projektu edukacyjnego / wydarzenia artystycznego;
 • wsparcie Żydowskiego Instytutu Historycznego i Programu ONEG SZABAT, poświęconego Archiwum Ringelbluma i jego twórcom;
 • wsparcie funduszu Komisji Grantowej, która dofinansowuje projekty realizowane w lokalnych społecznościach;
 • pozostałej działalności statutowej Stowarzyszenia.

Darowizny można dokonać :

 • przelewem na konto Stowarzyszenia: PL 87 1240 6247 1111 0000 4975 6324, Bank Pekao SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
 • poprzez Pay Pal

Kontakt i szczegółowe informacje: development@szih.org.pl

Na życzenie darczyńcy przygotowujemy umowy darowizny. Umowa darowizny zawiera:

 • dokładne określenie przedmiotu darowizny i jej wartości;
 • harmonogram przekazania przedmiotu darowizny;
 • klauzulę dotyczącą możliwości ujawnienia bądź zachowania w poufności danych Donatora;
 • klauzulę określającą przeznaczenie przedmiotu darowizny.

W przypadku finansowania organizowanych lub wspieranych przez Stowarzyszenie ŻIH wydarzeń
o charakterze kulturalnym bądź edukacyjnym możliwe jest zawarcie umowy sponsoringu w miejsce umowy darowizny. Jej przedmiotem będzie wzajemna wymiana świadczeń, np. usług reklamowych, w zamian za świadczenia pieniężne lub typu in-kind.

Kontakt: development@szih.org.pl

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce korzysta ze wsparcia osób prywatnych oraz firm
i instytucji komercyjnych w postaci nieodpłatnego (pro bono) świadczenia usług oraz pomocy rzeczowej (in kind).

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie:

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges od kilkunastu lat udziela pro bono porad prawnych Muzeum POLIN oraz Stowarzyszeniu. Mecenas Roman Rewald, Partner W,G&M, jest członkiem Komitetu Rozwoju skupiającego osoby ze świata biznesu, którym bliska jest idea i misja Muzeum POLIN.

Kancelaria DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k. wspierała projekt Muzeum POLIN poprzez pomoc prawną w zakresie prawa polskiego oraz prawa stanu Nowy Jork przy projektach, które były realizowane w dwóch porządkach prawnych. Kancelaria przygotowała między innymi obszerną opinię na temat udostępniania archiwaliów.

Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa przygotowała na zasadzie pro bono specjalistyczną opinię dla Stowarzyszenia dotyczącą kwestii podatku od towarów i usług.

ARC Interiors wyposażyło biura Muzeum POLIN w meble oraz wsparło projekt rekonstrukcji dachu synagogi poprzez udostępnienie powierzchni magazynowych.

Bank BISE (obecnie DnB Nord) użyczył swoich przestrzeni biurowych na potrzeby Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN. Dzięki temu – mimo że budynek muzeum jeszcze nie istniał – możliwa była realizacja projektów edukacyjnych i programów publicznych.

Dalkia Polska, jeden z czołowych usługodawców energetycznych, poza wsparciem finansowym udzieliła bezpłatnych konsultacji technologicznych w procesie przygotowania studium wykonalności, oszacowania kosztów eksploatacyjnych powstającego budynku Muzeum POLIN oraz przy pracach związanych z systemem zarządzania budynkiem BMS.

DLA Piper Wiater doradzało Stowarzyszeniu w szerokim zakresie m. in. prawo autorskie dotyczące muzeów
i działalności wystawienniczej czy prawo stowarzyszeń.

Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski wsparła projekt poprzez obsługę prawną w zakresie prawidłowej realizacji wystawy stałej Muzeum POLIN.

EMPIK udostępnia swoje przestrzenie na wybrane wydarzenia organizowane przez Muzeum POLIN.

Kancelaria Gessel wspierała projekt Muzeum POLIN w zakresie doradztwa prawnego.

Firma LOT udzieliła rabatów na przeloty pracowników Muzeum POLIN i była oficjalnym przewoźnikiem programu wymian młodzieżowych wspieranych przez Stowarzyszenie.

MaxData przekazała wartościowy sprzęt komputerowy, z którego w przeszłości korzystali pracownicy Muzeum POLIN.

Money.pl wsparło kampanię promocyjną koncertu benefisu nas rzecz Muzeum Muzyka dla Dobrego Świata
z udziałem Joshuy Bella w 2009 roku.

Sony Music przekazało nieodpłatnie płyty Joshuy Bella na cele promocji koncertu Muzyka dla Dobrego Świata.

Teatr Wielki Opera Narodowa przy okazji koncertu Muzyka dla Dobrego Świata z udziałem Joshuy Bella udostępnił za darmo swoje wnętrza, zapewnił obsługę techniczną oraz honorowy udział orkiestry
w koncercie.

Wesprzyj działalność programową naszego Stowarzyszenia swoim jednym procentem!

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce jest organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Rozliczając swój PIT, możesz wesprzeć naszą działalność dzięki przekazaniu 1% podatku.

Jak przekazać swój 1% poprzez e-PIT?

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego – link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Jeżeli w zeszłym roku wsparli Państwo nasze Stowarzyszenie (za co oczywiście dziękujemy), nie trzeba nic robić.

Jeżeli była to inna organizacja, konieczna będzie zmiana wskazania. Aby to zrobić, należy wejść na stronę www. podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego.

Numer KRS OPP będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany.

Oczywiście nadal możliwe jest także wysłanie tradycyjnego rozliczenia w formie papierowej.

W takim wypadku w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego proszę wpisać nazwę:

STOWARZYSZENIE ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY W POLSCE

Wpisz numer KRS: 0000020904

Wpisz kwotę, którą chcesz przekazać na rzecz Stowarzyszenia ŻIH.

Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego.

Dla ułatwienia, mogą Państwo skorzystać z rozliczenia online dostępnego po kliknięciu na poniższy baner. W rozliczeniu tym dane Stowarzyszenia będą już wprowadzone.

 

1% zbieramy we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem PITax.pl Łatwe podatki

 

Stowarzyszenie ŻIH stworzyło kampanię Legacy – program przekazywania zapisów spadkowych na jego rzecz, aby zabezpieczyć wieloletni rozwój działalności programowej Muzeum POLIN i Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz działalności statutowej Stowarzyszenia ŻIH.

W 2017 roku powstało Legacy Society – nieformalne grono darczyńców, którzy uwzględnili Stowarzyszenie ŻIH w swoich zapisach spadkowych. Szczegółowe zasady honorowania członków Legacy Society opracowujemy we współpracy z Muzeum POLIN i Żydowskim Instytutem Historycznym. Aktualnie trwają prace koncepcyjne nad nową przestrzenią honorującą darczyńców kampanii Legacy i kampanii kapitału żelaznego.

Kontakt: development@szih.org.pl

Bardzo ważnym projektem, nad którym rozpoczęliśmy prace w 2017 roku, jest kampania kapitału żelaznego Muzeum POLIN. Jej celem jest zebranie 50 milionów dolarów na zabezpieczenie działalności programowej oraz stabilnego rozwoju Muzeum.

Kontakt: development@szih.org.pl

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym Stowarzyszenia on line zachęcamy do skorzystania
z bezpiecznego systemu PayPal działającego w Polsce i na świecie. Dzięki tej możliwości można szybko, bezpiecznie i komfortowo przekazać swoją dotację i dołączyć do grona naszych darczyńców.

Dokonanie płatności przez system PayPal jest bardzo proste:

 1. Po kliknięciu na znajdujący się poniżej przycisk PayPal następuje przekierowanie do gotowego formularza darowizny.
 2. Posiadacze konta w systemie PayPal od razu mogą wprowadzić kwotę, którą chcą przekazać.
 3. W przypadku osób nieposiadających konta w systemie PayPal, konieczne jest podanie danych osobowych oraz danych karty kredytowej.Przekaż dotację na rzecz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, która wesprze działalność statutową naszej organizacji:

Istnieje możliwość przekazania darowizny w USA z opcją odliczenia podatku. Wpłaty można dokonać poprzez American Friends of POLIN Museum (AFoPM) − amerykańską organizację non profit status 501(c)3 z siedzibą w Nowym Jorku. Misją AFoMP jest wspieranie inicjatyw mających na celu zachowanie i utrwalanie dziedzictwa polskich Żydów.

Prezydentem organizacji jest Andrzej Rojek, Darczyńca Muzeum POLIN. Współprzewodniczącymi są Zygmunt Rolat i Wiktor Markowicz – Darczyńcy Założyciele Muzeum POLIN.

Organizacja stale współpracuje ze Stowarzyszeniem i wspiera projekty realizowane przez Muzeum POLIN.

Kontakt i szczegółowe informacje: Rebecca Schaeffer-Moldovan

rschaeffer-moldovan@afopm.org

https://afopm.org/donate