Powrót

Jak wesprzeć

Darowizna Sponsoring In-kind 1% Zapisy spadkowe Kapitał żelazny PayPal Darowizny w USA

Każda kwota ma dla nas ogromne znaczenie. Wspierając Stowarzyszenie, umożliwiasz realizację wyjątkowych projektów i programów Muzeum POLIN, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz wielu innych organizacji działających na rzecz zachowania dziedzictwa Polskich Żydów.

Przedmiotem darowizny mogą być:

 • kwoty pieniężne, w tym długoterminowe zobowiązania pieniężne;
 • nieruchomości;
 • papiery wartościowe;
 • spadki i zapisy;
 • polisy ubezpieczeniowe;
 • inne przedmioty majątkowe.

Istnieje możliwość wskazania celu darowizny:

 • wsparcie Muzeum POLIN lub konkretnego programu / projektu edukacyjnego / wydarzenia artystycznego;
 • wsparcie Żydowskiego Instytutu Historycznego i Programu ONEG SZABAT, poświęconego Archiwum Ringelbluma i jego twórcom;
 • wsparcie funduszu Komisji Grantowej, która dofinansowuje projekty realizowane w lokalnych społecznościach;
 • pozostałej działalności statutowej Stowarzyszenia.

Darowizny można dokonać :

 • przelewem na konto Stowarzyszenia: PL 87 1240 6247 1111 0000 4975 6324, Bank Pekao SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
 • poprzez Pay Pal

Kontakt i szczegółowe informacje: development@szih.org.pl

Na życzenie darczyńcy przygotowujemy umowy darowizny. Umowa darowizny zawiera:

 • dokładne określenie przedmiotu darowizny i jej wartości;
 • harmonogram przekazania przedmiotu darowizny;
 • klauzulę dotyczącą możliwości ujawnienia bądź zachowania w poufności danych Donatora;
 • klauzulę określającą przeznaczenie przedmiotu darowizny.

W przypadku finansowania organizowanych lub wspieranych przez Stowarzyszenie ŻIH wydarzeń
o charakterze kulturalnym bądź edukacyjnym możliwe jest zawarcie umowy sponsoringu w miejsce umowy darowizny. Jej przedmiotem będzie wzajemna wymiana świadczeń, np. usług reklamowych, w zamian za świadczenia pieniężne lub typu in-kind.

Kontakt: development@szih.org.pl

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce korzysta ze wsparcia osób prywatnych oraz firm
i instytucji komercyjnych w postaci nieodpłatnego (pro bono) świadczenia usług oraz pomocy rzeczowej (in kind).

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie:

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges od kilkunastu lat udziela pro bono porad prawnych Muzeum POLIN oraz Stowarzyszeniu. Mecenas Roman Rewald, Partner W,G&M, jest członkiem Komitetu Rozwoju skupiającego osoby ze świata biznesu, którym bliska jest idea i misja Muzeum POLIN.

Kancelaria DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k. wspierała projekt Muzeum POLIN poprzez pomoc prawną w zakresie prawa polskiego oraz prawa stanu Nowy Jork przy projektach, które były realizowane w dwóch porządkach prawnych. Kancelaria przygotowała między innymi obszerną opinię na temat udostępniania archiwaliów.

Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa przygotowała na zasadzie pro bono specjalistyczną opinię dla Stowarzyszenia dotyczącą kwestii podatku od towarów i usług.

ARC Interiors wyposażyło biura Muzeum POLIN w meble oraz wsparło projekt rekonstrukcji dachu synagogi poprzez udostępnienie powierzchni magazynowych.

Bank BISE (obecnie DnB Nord) użyczył swoich przestrzeni biurowych na potrzeby Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN. Dzięki temu – mimo że budynek muzeum jeszcze nie istniał – możliwa była realizacja projektów edukacyjnych i programów publicznych.

Dalkia Polska, jeden z czołowych usługodawców energetycznych, poza wsparciem finansowym udzieliła bezpłatnych konsultacji technologicznych w procesie przygotowania studium wykonalności, oszacowania kosztów eksploatacyjnych powstającego budynku Muzeum POLIN oraz przy pracach związanych z systemem zarządzania budynkiem BMS.

DLA Piper Wiater doradzało Stowarzyszeniu w szerokim zakresie m. in. prawo autorskie dotyczące muzeów
i działalności wystawienniczej czy prawo stowarzyszeń.

Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski wsparła projekt poprzez obsługę prawną w zakresie prawidłowej realizacji wystawy stałej Muzeum POLIN.

EMPIK udostępnia swoje przestrzenie na wybrane wydarzenia organizowane przez Muzeum POLIN.

Kancelaria Gessel wspierała projekt Muzeum POLIN w zakresie doradztwa prawnego.

Firma LOT udzieliła rabatów na przeloty pracowników Muzeum POLIN i była oficjalnym przewoźnikiem programu wymian młodzieżowych wspieranych przez Stowarzyszenie.

MaxData przekazała wartościowy sprzęt komputerowy, z którego w przeszłości korzystali pracownicy Muzeum POLIN.

Money.pl wsparło kampanię promocyjną koncertu benefisu nas rzecz Muzeum Muzyka dla Dobrego Świata
z udziałem Joshuy Bella w 2009 roku.

Sony Music przekazało nieodpłatnie płyty Joshuy Bella na cele promocji koncertu Muzyka dla Dobrego Świata.

Teatr Wielki Opera Narodowa przy okazji koncertu Muzyka dla Dobrego Świata z udziałem Joshuy Bella udostępnił za darmo swoje wnętrza, zapewnił obsługę techniczną oraz honorowy udział orkiestry
w koncercie.

Wesprzyj działalność programową naszego Stowarzyszenia swoim jednym procentem!

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce jest organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Rozliczając swój PIT, możesz wesprzeć naszą działalność dzięki przekazaniu 1% podatku.

Jak przekazać swój 1% poprzez e-PIT?

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego – link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Jeżeli w zeszłym roku wsparli Państwo nasze Stowarzyszenie (za co oczywiście dziękujemy), nie trzeba nic robić.

Jeżeli była to inna organizacja, konieczna będzie zmiana wskazania