Powrót

Honorowanie

Jak każda organizacja pożytku publicznego Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe dzięki wsparciu wielu osób i instytucji. Dlatego zależy nam na ich odpowiednim uhonorowaniu i podziękowaniu.

W zależności od poziomu wsparcia honorujemy darczyńców
w następujący sposób:

  • honorowanie na ścianie darczyńców  w przypadku darowizn wspierających działalność Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma
  • wymienienie na liście darczyńców na stronie internetowej oraz w dwujęzycznym raporcie rocznym zarówno Stowarzyszenia, jak i instytucji, którym dedykowane jest wsparcie
  • informacja o wsparciu w e-newsletterze Stowarzyszenia wysyłanym do grona kilkuset darczyńców i partnerów na całym świecie (w przypadku bardziej znaczących darowizn)
  • informacja o wsparciu w mediach społecznościowych

Dodatkowo darczyńcom przysługuje honorowanie w ramach projektów, które zostały wsparte dzięki ich darowiznom, w tym:

  • wymienienie w materiałach promocyjnych (jeżeli są produkowane i w przypadku bardziej znaczących darowizn)
  • wymienienie w materiałach prasowych (w przypadku bardziej znaczących darowizn)
  • zaproszenie na wydarzenia związane z projektem (jeżeli są przewidziane)
  • informacja o wsparciu w newsletterach (w przypadku bardziej znaczących darowizn)
  • informacja o wsparciu w mediach społecznościowych (w przypadku bardziej znaczących darowizn)
  • wymienienie na liście darczyńców w raporcie rocznym (jeżeli jest wydawany, od kwoty 500 zł)

Więcej na temat zasad honorowania:  development@szih.org.pl