Powrót

Ludzie

Zarząd Komisja Rewizyjna Komisja Grantowa Zespół

Stowarzyszenie tworzą ludzie reprezentujący różne środowiska. Łączy ich jednak wspólna misja zachowania tysiącletniego dziedzictwa polskich Żydów dla przyszłych pokoleń.
Zarząd Stowarzyszenia działa społecznie. Jego członkowie nie tylko kierują pracami Stowarzyszenia, reprezentują je i wyznaczają nowe cele, ale przede wszystkim poświęcają swój czas i zaangażowanie dla realizacji celu Stowarzyszenia, jakim jest ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Dzięki ich wielkiej pasji Stowarzyszenie może odnosić coraz to nowe sukcesy.

W dbałości o przejrzystość prac Stowarzyszenia powołany został wewnętrzny organ kontrolny – Komisja Rewizyjna. Jej członkowie wybierani są spośród wszystkich członków Stowarzyszenia mających czynne i bierne prawo wyborcze. Do najważniejszych działań Komisji należy nadzór nad pracami Zarządu Stowarzyszenia, dbanie o przejrzystość finansową, gospodarność i możliwie najlepsze wykorzystanie środków Stowarzyszenia.

Komisja Grantowa corocznie ogłasza konkursy na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem
i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze polskich Żydów oraz ich wkładzie w światową cywilizację. Członkowie powoływani są przez Zarząd Stowarzyszenia na 4-letnie kadencje. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele świata nauki i kultury. Do ich zadań należy merytoryczna ocena projektów, które ubiegają się o dofinansowanie. Ponadto Komisja wspiera beneficjentów w realizacji projektów, kontroluje wykorzystanie grantów oraz opiniuje dla Zarządu Stowarzyszenia wnioski o patronaty.

Zespół Stowarzyszenia to ludzie, którzy na co dzień prowadzą kontakty z naszymi darczyńcami, grantobiorcami
i partnerami.

Bartosz Dymarek Bartosz Dymarek Dyrektor ds. Rozwoju

Ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz Muzeum POLIN związany od roku 2009. W ramach Kampanii Założycielskiej koordynował m.in. realizację kluczowego i wieloelementowego projektu wizualnego uhonorowania najważniejszych darczyńców w budynku Muzeum. Od października 2020 w roli p.o. dyrektor, odpowiada za sprawne funkcjonowanie działu, wyznaczanie priorytetów fundraisingowych i przygotowanie wieloletniej strategii rozwoju, komunikację i promocję […]

Agnieszka Dulęba-Wołodkiewicz Agnieszka Dulęba-Wołodkiewicz Zastępczyni Dyrektora ds. Rozwoju

Historyczka sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2015-2020 pracowała w Dziale Naukowym Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W latach 2017-2020 była kierowniczką międzynarodowego projektu Global Education Outrech Program, realizowanego przez Muzeum POLIN, którego celem było wspieranie studiów polsko-żydowskich w Polsce i na świecie. Angażowała się w działalność organizacji pozarządowych, zajmujących się nauką […]

Joanna Fikus Joanna Fikus Przewodnicząca Komisji Grantowej

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Etnologii i Antropologii Kulturowej. Koordynatorka projektu wystawy głównej w Muzeum Historii Żydów Polskich. Współautorka projektów „Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce” oraz „Polskie korzenie w Izraelu”, dokumentujących wspomnienia Żydów mieszkających w Polsce i Izraelu. W muzeum zajmowała się koordynowaniem współpracy między zespołami kuratorów, naukowców oraz projektantów tworzących koncepcję graficzną i multimedialną wystawy stałej […]

dr Kamila Dąbrowska dr Kamila Dąbrowska Członkini Komisji Grantowej

Etnolożka, doktorka nauk humanistycznych, specjalistka w dziedzinie antropologii pamięci i relacji polsko-żydowskich. Autorka artykułów i rozprawy doktorskiej o pamięci indywidualnej i zbiorowej Żydów mieszkających na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej oraz o powojennych losach polskiej społeczności żydowskiej. Zawodowo i prywatnie związana z polskimi Żydami, którzy Polskę opuścili po antysemickiej kampanii z 1968 roku. Wykładowczyni […]

Grzegorz Kołacz Grzegorz Kołacz Członek Komisji Grantowej

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, uczeń profesora Marcina Kuli, autor książki „Czasami trudno się bronić. Uwarunkowania postaw Żydów podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce”. Od 2006 roku zaangażowany w działania na rzecz pamięci i dialogu. Współpracował z Forum Dialogu, Ośrodkiem KARTA, Domem Spotkań z Historią, pracował w Muzeum POLIN (zatrudniony przez Stowarzyszenie ŻIH), w Konsulacie Generalnym […]

prof. Monika Adamczyk-Garbowska prof. Monika Adamczyk-Garbowska Członkini Komisji Grantowej

Literaturoznawca, profesor zwyczajny w Katedrze Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w latach 2000-2011 kierownik Zakładu Kultury i Historii Żydów; tłumaczka z języka angielskiego i jidysz (m.in. utwory Isaaca Bashevisa Singera, Szolema Asza, Ojzera Warszawskiego, Jankewa Glatsztejna, Mordechaja Canina, Grace Paley, Johna Bartha i in.). Opublikowała m.in. Polska Isaaca Bashevisa Singera – rozstanie i […]

Joanna Fikus Joanna Fikus Wiceprzewodnicząca Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Etnologii i Antropologii Kulturowej. Koordynatorka projektu wystawy głównej w Muzeum Historii Żydów Polskich. Współautorka projektów „Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce” oraz „Polskie korzenie w Izraelu”, dokumentujących wspomnienia Żydów mieszkających w Polsce i Izraelu. W muzeum zajmowała się koordynowaniem współpracy między zespołami kuratorów, naukowców oraz projektantów tworzących koncepcję graficzną i multimedialną wystawy […]

Marian Turski Marian Turski Członek Zarządu

Historyk i dziennikarz, od 1958 roku kieruje działem historycznym tygodnika Polityka. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, prezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i Rady Miejsca Pamięci Wannsee- -Konferenz. Autor lub współautor kilkunastu książek. Od 24 marca 2009 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Muzeum Historii Żydów Polskich. […]

dr Kamila Dąbrowska dr Kamila Dąbrowska Członkini Zarządu

Etnolożka, doktorka nauk humanistycznych, specjalistka w dziedzinie antropologii pamięci i relacji polsko-żydowskich. Autorka artykułów i rozprawy doktorskiej o pamięci indywidualnej i zbiorowej Żydów mieszkających na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej oraz o powojennych losach polskiej społeczności żydowskiej. Zawodowo i prywatnie związana z polskimi Żydami, którzy Polskę opuścili po antysemickiej kampanii z 1968 roku. Wykładowczyni […]

dr Zuzanna Hertzberg dr Zuzanna Hertzberg Członkini Zarządu

Malarka, autorka instalacji i działań performatywnych oraz artywistka i edukatorka. Artystkę interesuje temat pamięci, cielesności oraz zagadnienia związane z szeroko rozumianą tożsamością i geopolityką. W 2018 r. otrzymała stopień doktora na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (promotor prof. Leon Tarasewicz). Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Sztuki Mediów pod opieką artystyczną prof. Leona Tarasewicza […]

Maciej Kozłowski Maciej Kozłowski Członek Zarządu

Pisarz, dziennikarz, dyplomata, emigrant polityczny, więzień sumienia. Z wykształcenia historyk, doktorat z Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor wielu artykułów i książek. Do 1990 roku redaktor „Tygodnika Powszechnego”. Od 1990 w polskiej służbie dyplomatycznej. W latach 1990-1994 Zastępca Ambasadora, później szef placówki w Waszyngtonie. W latach 1998-1999 Wiceminister Spraw Zagranicznych, następnie w latach 1999-2003 Ambasador Polski […]

Zbigniew Sztranc Zbigniew Sztranc Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Absolwent Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada 35 letnie doświadczenie pracy w bankowości i instytucjach finansowych, w tym na stanowiskach kierowniczych w Banku Handlowym w Warszawie SA, Citibanku, Banku Gospodarki Żywnościowej, gdzie odpowiadał między innymi za gwarancje bankowe oraz za zarządzanie ryzykiem kredytowym. W latach 1993 – 2001 Dyrektor Departamentu Kredytów w Banku Handlowym International […]

Justyna Kobos Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Związana ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny od 2014 roku. Specjalista ds. komunikacji marketingowej i PR. Od 2016 roku Dyrektor ds. komunikacji w Grupie Pietrucha. Wcześniej, przez 16 lat związana z Grupą Kapitałową Kulczyk Investments, gdzie jako członek zespołu ds. komunikacji korporacyjnej, współtworzyła i koordynowała działania w zakresie PR, komunikacji marketingowej, reklamy, sponsoringu i CSR. Wiceprezes […]

Maciej Antosik Maciej Antosik Członek Komisji Rewizyjnej

Zarządzający i doradca NGO. Współtwórca amerykańskiej Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation i jej dyrektor w latach 2012-2015. W latach 2016-2018 Wiceprezes i Dyrektor Finansowy Fundacji Auschwitz-Birkenau, zarządzający jej Funduszem Wieczystym. Od 2019 r. Dyrektor Finansowy Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, odpowiada także za tworzenie i rozwój Spółki Kapitałowej non-profit powołanej przez Fundację. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi […]

Piotr Kowalik Piotr Kowalik Członek Komisji Rewizyjnej

Historyk-dydaktyk, absolwent Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych Edukacji Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. Współtwórca Szkół Lauder-Morasha w Warszawie, wieloletni nauczyciel i zastępca dyrektora ds. programu żydowskiego tych placówek. Autor programów szkolnych i podręczników do nauczania kultury i historii żydowskiej. Wykładowca akademicki. Od 2008 r. pracownik Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Pierwszy kierownik Działu Edukacji […]

Michał Majewski Michał Majewski Dyrektor Operacyjny

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w historii i kulturze Żydów w Polsce. Od 2004 r. współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dialogu międzykulturowego. W latach 2009–2013 był kuratorem galerii „Na żydowskiej ulicy” (1918–1939) wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W latach 2013–2018 był kierownikiem sekcji Informacji Historycznej Działu Upowszechniania Muzeum POLIN, […]

Elżbieta Kossowska Elżbieta Kossowska Kierownik ds. Fundraisingu

Od połowy 2006 roku pracuje w Dziale Rozwoju Stowarzyszenia, koncentrując się na pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz tej instytucji. Równolegle w latach 2007-2009 uczestniczyła w procesie organizowania Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN oraz budowaniu programu dokumentacyjno-badawczego poświęconego polskim Sprawiedliwym wśród Narodów Świata. Prowadzi relacje z partnerami zewnętrznymi Stowarzyszenia w Polsce i za granicą (instytucje publiczne i […]

Anna Moniewska Anna Moniewska Kierownik biura

Studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2002-2015 zajmowała się organizacją pracy biura projektowego, zajmując się kompleksową obsługą inwestycji, sporządzaniem budżetów, zarządzaniem dokumentami, rozliczaniem projektów i budując trwale relacje z klientami. Od 2016 roku związana z sektorem pozarządowym jako kreatorka programów z pogranicza kultury, sztuki i tradycji, a także konsultant ds. ekologicznych w urbanistycznych rozwiązaniach […]