Powrót
Członek Zarządu

Kristof Zorde

kzorde@szih.org.pl

Z wykształcenia ekonomista (1976 – Copenhagen University, 1979 – Copenhagen Business School), doktor filozofii (2002 – Uniwersytet Warszawski). W latach 1980-84 zarządzał 4 mld USD portfelem papierów wartościowych dla Baltica Insurance, Kopenhaga. W latach 1985-1995 był partnerem w duńskim banku inwestycyjnym Sankt Annae Bank, odpowiedzialnym za międzynarodowe rynki kapitałowe. Przeprowadził ponad 150 emisji euroobligacji jako manager, co-manager lub joint lead manager emisji dla m.in.: Bank Światowy, IFC, Danish Finance, IBM, Cariplo, McDonald’s, British Petroleum, Deutsche Bank, Coca-Cola, Toronto Dominion Bank przy współpracy z Deutsche Bank, Hambros Bank, Westpac Banking Corporation, Salomon Brothers. W latach 1990-95 zaangażowany w procesy prywatyzacyjne w Polsce. Jako doradca Ministra Przekształceń Własnościowych/Prywatyzacji brał udział w pierwszych polskich prywatyzacjach, indywidualnych i sektorowych. W latach 1998- 2013 Managing Partner BDO Polska, piątej największej firmie audytorsko-konsultingowej w Polsce i na świecie. Brał aktywny udział w kształtowaniu instytucji i procesów rynku kapitałowego. Pod jego kierownictwem przeprowadzono w BDO ponad 80 emisji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jako Visiting Professor przy University of Illinois/UW w latach 2003-2006 prowadził wykłady z rachunkowości dla uczestników Executive MBA. Od 2015 roku działa na polskim rynku książki. Jest autorem książek: „Speculation as an Example of Rational Behavior under Uncertainty”, „Metafizyczne wątki w ekonomii”, „Dzień pierwszy”. Współautor podręczników: „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw”, „Droga na Giełdę”.