Powrót

Kontakt

Biuro Zarządu, Granty, Księgowość
Telefony:

+48 22 471 03 21

+48 691 859 960

+48 691 654 943

Email:

biuro@szih.org.pl

Dział Rozwoju
Telefon:

+48 22 471 03 19

+48 22 471 03 70

Email:

development@szih.org.pl

lub

bdymarek@szih.org.pl

aszczesniak@szih.org.pl


Składki członkowskie

Wpłaty można dokonać na konto Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce nr 87 1240 6247 1111 0000 4975 6324 (Bank Pekao SA).
W tytule przelewu proszę o wpisanie: Składka członkowska „imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka”.

Przetwarzanie danych osobowych
Email:

rodo@szih.org.pl

Adres do korespondencji
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
Siedziba

ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa

Nasza lokalizacja