Powrót
Członek Komisji Rewizyjnej

Piotr Kowalik

Historyk-dydaktyk, absolwent Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych Edukacji Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. Współtwórca Szkół Lauder-Morasha w Warszawie, wieloletni nauczyciel i zastępca dyrektora ds. programu żydowskiego tych placówek. Autor programów szkolnych i podręczników do nauczania kultury i historii żydowskiej. Wykładowca akademicki. Od 2008 r. pracownik Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Pierwszy kierownik Działu Edukacji w Muzeum, obecnie jest w nim Głównym Specjalistą ds. Judaistyki i Metodologii. Muzyk i kompozytor, chazan Synagogi Nożyków w Warszawie.