Powrót
Członek Zarządu

Marian Turski

mturski@szih.org.pl

Historyk i dziennikarz, od 1958 roku kieruje działem historycznym tygodnika Polityka. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, prezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i Rady Miejsca Pamięci Wannsee-
-Konferenz. Autor lub współautor kilkunastu książek. Od 24 marca 2009 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Muzeum Historii Żydów Polskich.

Od 1995 członek Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. W latach 1995 – 1999 oraz od 2011 pełni funkcję Wiceprzewodniczącego, natomiast w latach 1999 – 2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu.