Powrót
Skarbnik Zarządu

Marek Nowakowski

mnowakowski@szih.org.pl

Od młodości związany z Muranowem, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na wydziale Finansów i Bankowości, w latach 1992-1993 studiował w New Castle Upon-Tyne na Uniwersytecie Northumbria w ramach stypendium Know-How Fund. Od początku swojej kariery zawodowej związany z biznesem wydawniczym
i księgarstwem detalicznym. W 1991 roku założył swoją pierwszą firmę ABE Marketing dystrybuującą obcojęzyczną literaturę i informację naukową w Polsce – obecnie pod nazwą ABE-IPS Sp. z o.o. – działającą również w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze spółką związany jest do dziś, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu. Od 2005 roku również Członek Zarządu Spółki Central Plaza Sp. Z.o.o. zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Od 2006 roku Prezes Zarządu spółki Manufaktury Polskie Sp. z o.o. – firmy zajmującej się rozwojem księgarskiej sieci detalicznej w Polsce.

Od 13 lat członek polskiego oddziału międzynarodowej organizacji edukacyjnej – YPO (Young President Organization). Żonaty, troje dzieci.

Zasłużony działacz kultury, posiada brązową odznakę za działalność opozycyjną w strukturach Federacji Młodzieży Walczącej
w latach 1984-88.