Powrót
Członkini Komisji Grantowej

prof. Monika Adamczyk-Garbowska

Literaturoznawca, profesor zwyczajny w Katedrze Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w latach 2000-2011 kierownik Zakładu Kultury i Historii Żydów; tłumaczka z języka angielskiego i jidysz (m.in. utwory Isaaca Bashevisa Singera, Szolema Asza, Ojzera Warszawskiego, Jankewa Glatsztejna, Mordechaja Canina, Grace Paley, Johna Bartha i in.). Opublikowała m.in. Polska Isaaca Bashevisa Singera – rozstanie i powrót (1994), Contemporary Jewish Writing in Poland. An Anthology (2001, wspólnie z Antonym Polonskym), Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne (2004), Kazimierz vel Kuzmir. Miasteczko różnych snów (2006), Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich (2009, z Adamem Kopciowskim i Andrzejem Trzcińskim), Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010 (2011, z Feliksem Tychem – ang. wersja Jewish Presence in Absence: The Aftermath of the Holocaust in Poland 1944-2010 [2014]. W 2004 roku otrzymała nagrodę naukową im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za badania nad literaturą jidysz, a w 2016 r. nagrodę im. Ireny Sendlerowej.