Powrót
Członek Komisji Grantowej

Grzegorz Kołacz

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, uczeń profesora Marcina Kuli, autor książki „Czasami trudno się bronić. Uwarunkowania postaw Żydów podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce”. Od 2006 roku zaangażowany w działania na rzecz pamięci i dialogu. Współpracował z Forum Dialogu, Ośrodkiem KARTA, Domem Spotkań z Historią, pracował w Muzeum POLIN (zatrudniony przez Stowarzyszenie ŻIH), w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie, a obecnie w Teatrze Żydowskim i Fundacji Shalom. Od lat mocno zaangażowany w działania na rzecz drugiego życia ostańców getta na ulicy Waliców.

Całe zawodowe życie zajmował się głównie koordynowaniem projektów kulturalnych, edukacyjnych, i społecznych. Był m.in. zastępcą koordynatora i koordynatorem projektu Wirtualny Sztetl, pomysłodawcą i koordynatorem portali Polski Cmentarz Wojenny w Bolonii i Nieskończenie Niepodległa Ludzie, a pracuje przy Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, kolekcji „I ciągle widzę Ich twarze”, portalu Żydzi Polscy oraz innych projektach Fundacji Shalom i Teatru Żydowskiego.