Powrót
Dyrektor ds. Rozwoju

Bartosz Dymarek

bdymarek@szih.org.pl

Ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz Muzeum POLIN związany od roku 2009. W ramach Kampanii Założycielskiej koordynował m.in. realizację kluczowego i wieloelementowego projektu wizualnego uhonorowania najważniejszych darczyńców w budynku Muzeum.

Od października 2020 w roli p.o. dyrektor, odpowiada za sprawne funkcjonowanie działu, wyznaczanie priorytetów fundraisingowych i przygotowanie wieloletniej strategii rozwoju, komunikację i promocję Stowarzyszenia ŻIH wśród partnerów i darczyńców. Prowadzi także bieżącą komunikację z zagranicznymi współpracownikami i partnerami Stowarzyszenia ŻIH w USA i w Australii.

Z wykształcenia psycholog stosunków międzykulturowych.