Powrót
Kierownik ds. Fundraisingu

Elżbieta Kossowska

ekossowska@szih.org.pl

Od połowy 2006 roku pracuje w Dziale Rozwoju Stowarzyszenia, koncentrując się na pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz tej instytucji. Równolegle w latach 2007-2009 uczestniczyła w procesie organizowania Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN oraz budowaniu programu dokumentacyjno-badawczego poświęconego polskim Sprawiedliwym wśród Narodów Świata. Prowadzi relacje z partnerami zewnętrznymi Stowarzyszenia w Polsce i za granicą (instytucje publiczne i kulturalne, placówki dyplomatyczne, fundacje zagraniczne) i koordynuje wydarzenia fundraisingowo-wizerunkowe, mające kluczowe znaczenie dla rozwoju i wzrostu prestiżu Stowarzyszenia w Polsce i na świecie.