Powrót
Członek Komisji Rewizyjnej

Maciej Antosik

Zarządzający i doradca NGO. Współtwórca amerykańskiej Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation i jej dyrektor w latach 2012-2015. W latach 2016-2018 Wiceprezes i Dyrektor Finansowy Fundacji Auschwitz-Birkenau, zarządzający jej Funduszem Wieczystym.
Od 2019 r. Dyrektor Finansowy Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, odpowiada także za tworzenie i rozwój Spółki Kapitałowej non-profit powołanej przez Fundację. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i biznesem w obszarze finansów, inwestycji i strategii rozwoju opartej na misji.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył filozofię oraz filologię angielską. Edukację zarządczą i finansową kontynuował m.in. w London Business School oraz na Uniwersytecie w Oksfordzie. Związany z tematyką funduszy żelaznych i społecznie odpowiedzialnego inwestowania.