Powrót
Dyrektor Operacyjny

Michał Majewski

mmajewski@szih.org.pl

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie bronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem profesora Jerzego Tomaszewskiego dot. żydowskich organizacji prowadzących bojkot antyhitlerowski w latach 1933-1935. Od 2004 roku współpracuje
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dialogu międzykulturowego. Od 2007 roku związany z Muzeum Historii Żydów Polskich i Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny, gdzie pracował jako kurator galerii międzywojennej wystawy stałej. Obecnie jest koordynatorem prac Centrum Informacyjnego Muzeum POLIN.