Powrót
Członek Zarządu

Prof. Dariusz Stola

dstola@szih.org.pl

Prof. Dariusz Stola jest historykiem w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Zajmował się historią stosunków polsko-żydowskich, migracji międzynarodowych i reżimu komunistycznego, publikując 10 książek i ponad 150 artykułów naukowych i dziesięć książek, w tym: Nadzieja i Zagłada (1995); Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968 (2000); Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1948-1989 (2010); Patterns of Migration in Central Europe (2001, z C. Wallace); PZPR jako machina władzy (2012, z K. Persakiem).

Jego książki był kilkakrotnie nagradzane, a on sam odznaczony za zasługi dla nauki Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Uniwersytetu Warszawskiego. Zasiada w Komitecie Nauk Historycznych i Komitecie Badań nad Migracjami PAN, a także w radach naukowych kilku instytucji i czasopism w kraju i za granicą. Pełnił funkcje dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (2014-2019) i prorektora Collegium Civitas (2002-2011).