Powrót
Członkini Zarządu

dr Zuzanna Hertzberg

Malarka, autorka instalacji i działań performatywnych oraz artywistka i edukatorka. Artystkę interesuje temat pamięci, cielesności oraz zagadnienia związane z szeroko rozumianą tożsamością i geopolityką.

W 2018 r. otrzymała stopień doktora na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (promotor prof. Leon Tarasewicz).
Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Sztuki Mediów pod opieką artystyczną prof. Leona Tarasewicza i prof.Krzysztofa Wodiczko.
Dyplom z Wyróżnieniem Rektorskim ASP w Warszawie uzyskała w Pracowni Malarstwa prof. Leona Tarasewicza i dr hab Pawła Susida.
Jest także absolwentką Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i za granicą m.in. w Czechach i na Ukrainie.
Współzałożycielka Żydowskiego Bloku Antyfaszystowskiego, Członkini Gminy Wyznaniowo Żydowskiej w Warszawie oraz Członkini Zarządu – Sekretarz – (2017-18) i Komisji Rewizyjnej (od 2018-21) Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent.