Powrót

„W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości”

Tematyka wystawy związana jest z książką Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”, która powstała pod wpływem ówczesnych wielkich wydarzeń politycznych – końca wojny, odrodzenia i odbudowy kraju.

W 2017 roku przyłączyliśmy się do przygotowań kolejnego projektu wystawienniczego Muzeum POLIN, zaplanowanego na 09.11.2018-04.03.2019. Korczak w swojej książce pragnął wyjaśnić dzieciom, jakie są mechanizmy sprawowania władzy oraz jak wielki trud
i odpowiedzialność wiążą się z rządzeniem państwem.

W 100 rocznicę odzyskania niepodległości pragniemy zaprosić „dużych
i małych dorosłych” do refleksji nad tym, czym jest wolność, odpowiedzialność, demokratyczne państwo i samorządna wspólnota.

Wsparcie:
Jankilevitsch Foundation