Powrót

POLIN Meeting Point – Summer Education School

Letni projekt edukacyjny skierowany
do studentów i wykładowców akademickich z Polski,
Izraela i krajów sąsiednich.

Uczestnicy konfrontują się z trudnymi tematami historii. Druga edycja programu poświęcona była odbudowie życia żydowskiego w Polsce
i Niemczech po drugiej wojnie światowej oraz powstaniu państwa Izrael
i jego wspólnoty narodowej. W 2017 roku w projekcie wzięło udział kilkudziesięciu studentów z Polski, Izraela, Niemiec i Ukrainy. W czasie wykładów i zajęć integracyjnych uczestnicy pracowali nad zagadnieniem dialogu międzykulturowego. IV edycja (20.08-02.09.2018) dotyczyła tematyki roku 1968, który zapisał się w historii jako rok buntu oraz początku rewolucji kulturalnej i obyczajowej.

Wsparcie:

Fundusz Edukacyjny Fundacji Rodziny Nissenbaumów