Powrót

Global Education Outreach Program

Program obejmuje projekty edukacyjne
i naukowe, międzynarodową wymianę naukową oraz organizację konferencji, publikacji i kolekcji.

GEOP jest najważniejszym działaniem naukowym Muzeum POLIN. Dzięki niemu młodzi naukowcy z całego świata zyskują możliwość studiowania dziedzictwa i historii polskich Żydów. W marcu 2017 roku w ramach programu GEOP w Muzeum POLIN odbyła się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Museums and Their Publics at Sites of Conflicted History”. Wzięło w niej udział 220 uczestników z ponad 25 krajów.

W 2018 roku w ramach Global Education Outreach Program zorganizowano dwie znaczące konferencje międzynarodowe. Jedną z nich był „Marzec ’68 po pięćdziesięciu latach”. Podczas konferencji, z różnych perspektyw refleksji poddane zostały przyczyny, przebieg i skutki kampanii antysemickiej lat 60. XX wieku. Pod koniec 2018 roku odbyła się także konferencja „Listopadowe nadzieje. Żydzi wobec niepodległości Polski w 1918 r.”, w której uczestniczyli badacze z Polski, Niemiec, USA, Kanady i Izraela. Przez cały rok w Muzeum można było również wziąć udział w wykładach z cyklu „Dzieje Żydów: stare i nowe pytania”.

Darczyńcy projektu pozyskani przez Stowarzyszenie:

Taube Philanthropies
The William K. Bowes, Jr. Foundation