Powrót

Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zbiorów dziedzictwa żydowskiego

Od czerwca 2023 r. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce rozpoczęło realizację projektu „Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zbiorów dziedzictwa żydowskiego”, którego jest liderem, a Muzeum POLIN – wiodącym partnerem.

W ramach projektu 9 instytucji partnerskich zaplanowało 1 150 obiektów muzealnych i archiwalnych do opracowania, digitalizacji i udostępnienia na nowopowstającym portalu dziedzictwa żydowskiego Muzeum POLIN. Obiekty znajdują się w zbiorach Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny oraz muzeów partnerskich, którymi są: Muzeum POLIN – wiodący partner merytoryczny i technologiczny zadania, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, Muzeum Zagłębia w Będzinie.

W ramach projektu istotnym obok upowszechniania kolekcji jest dzielenie się doświadczeniami związanymi z zarządzaniem kolekcjami w różnorodnych muzeach. Dlatego zaplanowano spotkania, warsztaty i szkolenia oraz wizyty studyjne w muzeach. Szkolenia będą dotyczyć wyzwań związanych z opracowaniem dziedzictwa żydowskiego, ze standardu opracowywania kolekcji oraz digitalizacji zbiorów.

W 2024 r. planujemy udostępnić odbiorcom z Polski i świata nowoczesny portal prezentujący kolekcję dziedzictwa żydowskiego – od początku 2023 r. trwają intensywne prace nad jego budową. Portal kolekcji ma za cel zwiększenie dostępu poprzez udostępnienie dziedzictwa żydowskiego gromadzonego w formie zbiorów materialnych i cyfrowych w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i instytucjach partnerskich w ramach programu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” (2020–2024), „Kultura cyfrowa” (2023-2024) oraz Wieloletniego Programu Kultura + (2014–2015).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dofinansowanie: 235.165,00 zł

Całkowita wartość projektu: 298.010,00 zł

Data podpisania umowy: 28.07.2023 r.