Powrót

„Muzeum na kółkach”

Od 2014 roku po Polsce podróżuje „Muzeum na kółkach”, przenośna wystawa edukacyjna.

Umieszczona w przenośnym pawilonie wystawa edukacyjna odwiedziła już kilkadziesiąt miejscowości w całej Polsce, przybliżając ich mieszkańcom historię i kulturę polskich Żydów. W trakcie trasy zostało również zrealizowanych ponad 50 działań towarzyszących wystawie
— warsztatów, wycieczek i prelekcji.

Wsparcie w 2017:

Koret Foundation na cześć Tada Taube

2014-2017

W latach 2014-2017 realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach którego „Muzeum na kółkach” odwiedziło 75 miejscowości w całej Polsce oraz powstała wystawa w dwóch wersjach: z pawilonem i bez pawilonu.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.