Powrót

Szkolenia hebrajskojęzycznych przewodników

Muzeum POLIN rozwija współpracę
z rządem Izraela w dziedzinie edukacji,
aby umożliwić zwiedzanie wystawy
stałej grupom z tego państwa.

Od 2015 roku przeszkoliło prawie 400 hebrajskojęzycznych przewodników. Zorganizowany został także kurs języka hebrajskiego dla 12 pracowników Muzeum, 75 nauczycieli polskich wzięło udział
w wizytach studyjnych w Izraelu, a 15 nauczycieli z Izraela odwiedziło Muzeum POLIN.

Wsparcie:

Państwo Nimrod S. i Odette Ariav „Cygielman”