Powrót

Akcja „Żonkile”

Co roku na pamiątkę wybuchu powstania w getcie warszawskim Muzeum POLIN we współpracy z naszym Stowarzyszeniem organizuje akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”.

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas
II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego
w okupowanej Europie. Co roku tego dnia Muzeum POLIN we współpracy z naszym Stowarzyszeniem organizuje akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”.
Dlaczego akurat te kwiaty? Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania. Stowarzyszenie ŻIH jest rokrocznie Współorganizatorem tej akcji.

Wsparcie w 2018 roku:

Chris J. Frąckiewicz
Hochberg and Lowenstein Families of Chicago
m. st. Warszawa