Powrót

2021

Wsparcie działalności statutowej Stowarzyszenia ŻIH
Darczyńca 2021
Wsparcie działań prowadzonych wspólnie z Muzeum POLIN
Darczyńca 2021
Wsparcie działań prowadzonych wspólnie z Żydowskim Instytutem Historycznym
Tad Taube i Taube Philanthropies
Tad Taube i Taube Philanthropies
Darczyńca 2021