Powrót

155 rocznica wybuchu powstania styczniowego

Uhonorowanie pamięci Henryka Wohla – dyrektora Wydziału Skarbu Rządu Narodowego w okresie powstania styczniowego.

22 stycznia 2018 r., w 155. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, przedstawiciele Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce wraz z Dyrekcją Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN złożyli kwiaty na grobie Henryka Wohla, bankiera i dyrektora Wydziału Skarbu Rządu Narodowego.

W celu sfinansowania zrywu powstańczego zainicjował on rozpisanie pożyczki narodowej, która zakończyła się sukcesem. Udało się zebrać ogromną kwotę 6 milionów rubli. Stał się symbolem uczestnictwa Żydów w powstaniu styczniowym, a także ich udziału w życiu społeczeństwa. Zmarł w 1907 r. w Warszawie. Swój majątek przekazał testamentem na wspieranie kultury polskiej.

Czytaj więcej
Chanuka 5779 - zaproszenie

Stowarzyszenie ŻIH zaprasza na uroczystość zapalenia pierwszej świecy chanukowej.

Możliwość przekazania 1% podatku na Stowarzyszenie

Przypominamy o możliwości przekazania 1% na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską | 22-26 sierpnia | Kazimierz Dolny

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską odbędzie się między 22 a 26 sierpnia w Kazimierzu Dolnym