Powrót

34 wnioski na konkurs grantowy

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce informuje, że 28 lutego upłynął termin składania wniosków na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz  ich wkładzie w światową kulturę. Do tego czasu wpłynęły do nas 34 wnioski, czyli o dziesięć więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego […]

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce informuje, że 28 lutego upłynął termin składania wniosków na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz  ich wkładzie w światową kulturę.

Do tego czasu wpłynęły do nas 34 wnioski, czyli o dziesięć więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zgodnie z kryteriami przy ocenie wniosków preferowane będą projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich, w których zaangażowani zostaną mieszkańcy.

Informacja o przyznanych dofinansowaniach zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia do 31 marca 2020 roku.