Powrót

Fundacja KORET

Fundacja Koret, z siedzibą w San Francisco, jest prywatną organizacją filantropijną, która wspiera grupy promujące dynamiczny, wyjątkowy region zatoki San Francisco oraz podejmuje istotne działania w Izraelu
i w Polsce. Fundacja przeznacza swoje środki na dwa główne cele: promowanie spójności i tożsamości ogólnoświatowej społeczności żydowskiej oraz umacnianie lokalnych organizacji w rejonie zatoki San Francisco.

Od momentu powstania w 1979 roku Fundacja Koret zainwestowała 500 milionów dolarów w podnoszenie jakości życia wspólnoty obywatelskiej oraz społeczności żydowskiej. Fundacja Koret zakorzeniona jest
w społeczności żydowskiej, a współczesnym tego potwierdzeniem jest działalność grantowa tej organizacji w ramach inicjatywy
Jewish Peoplehood. Celem owej inicjatywy jest umocnienie tożsamości
i zaangażowania poprzez zachęcanie przedstawicieli społeczności żydowskiej do włączania się w istotne wydarzenia z nią związane, jak również do aktywności w ramach organizacji żydowskich.

Inicjatywa Jewish Peoplehood obejmuje zbiorową tożsamość żydowską, wynikającą z historii, języka, kultury, religii i dziedzictwa. Projekt ten jest zjawiskiem przekraczającym granice, łączącym narracje, szukającym punktów wspólnych dla Żydów o różnym pochodzeniu i różnych doświadczeniach. Działania Fundacji Koret, zmierzające do odnowy żydowskiego życia w Polsce, uzupełniają prace fundacji w rejonie zatoki San Francisco, łącząc Żydów w sposób lokalny i globalny poprzez promowanie żydowskiej kultury i życia.

Urzeczywistnienie idei Muzeum Historii Żydów Polskich jest dla mnie spełnieniem marzeń.
W 1939 roku opuściłem Polskę jako chłopiec, cudem unikając Zagłady. Gdy budowałem swe życie w Stanach Zjednoczonych, przyszedł moment, gdy zacząłem ponownie odkrywać swą przeszłość i działać na rzecz odnowy kultury żydowskiej
w Polsce – w szczególności poprzez to muzeum. Odwiedzam teraz Polskę jako obywatel amerykański, jeden z liderów społeczności żydowskiej, Honorowy Konsul Polski, oddany misji Muzeum Historii Żydów Polskich. Jest ono wymownym symbolem przekształcania się Polski
w dynamiczny krajobraz żydowskiego odrodzenia, przynależności, pamięci
i dziedzictwa – Tad Taube.