Powrót

Zygmunt Rolat

Nowojorski biznesmen urodzony 1 lipca 1930 r. w Częstochowie. Filantrop, działacz na rzecz kultury i dialogu polsko-żydowskiego, mecenas wielu wydarzeń związanych z tematyką żydowską odbywających się w Polsce, m.in. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera i Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Przez wiele lat Honorowy Przewodniczący amerykańskiej organizacji Friends of the Cracow Jewish Culture Festival. Jako jeden z trzech Darczyńców Założycieli Muzeum Historii Żydów Polskich, był jednym z pierwszych i najważniejszych donatorów tej instytucji, wieloletnim członkiem Rady Muzeum i Współprzewodniczącym American Friends of POLIN Museum (wcześniej Północnoamerykański Komitet Wspierania Muzeum). Wieloletni prezydent Światowego Związku Żydów Częstochowian i Ich Potomków, Honorowy Obywatel Miasta Częstochowy, a także Przewodniczący American Friends of the Shalom Foundation. Przez lata wspierał Filharmonię Częstochowską – umożliwił m.in. organizację w 2009 r. koncertu znakomitego amerykańskiego skrzypka Joshuy Bella, był sponsorem 8. Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisława Hubermana – innego wielkiego częstochowianina, którego był wielkim admiratorem i który w 2012 r. został ogłoszony patronem Filharmonii. Wśród wielu innych działań na rzecz kultury wspomnieć należy również wsparcie udzielane Teatrowi Wielkiemu-Operze Narodowej w Warszawie.

W czasie okupacji niemieckiej stracił matkę i starszego brata. W 1946 r. został wyzwolony z obozu pracy przymusowej HASAG, w 1948 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Absolwent Uniwersytetu Cincinnati i Uniwersytetu Nowojorskiego. Wieloletni prezydent Oxford International Corporation – firmy zajmującej się eksportem z USA do Europy, na Bliski i Daleki Wschód, Australii i Afryki. Był Członkiem Rady Nadzorczej Uniwersytetu Ben Guriona w Beer Szewie w Izraelu, członkiem Rady Instytutu Badań nad Holokaustem im. Davida S. Wymana, Rady Doradczej Fundacji Kościuszkowskiej, Rady Centrum Taubego, Taube Foundation for Jewish Life and Culture, Amerykańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Żydowskiego Dziedzictwa w Polsce oraz Rady Prezydenckiej Graduate Theological Union w Berkley w Kalifornii. Był dumny z tytułu Mecenasa Sztuki, który dostał od rodzinnej Częstochowy, Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 15 kwietnia 2008 r. oraz Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi RP, który otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 24 września 2013 r. w Nowym Jorku.
Zmarł 19 maja 2024 roku. Miał trójkę dzieci i czworo wnucząt.

Żydzi żyją w Polsce od tysiąca lat. Gdy Hiszpania i Portugalia wypędziły swoich Żydów, Polska zaprosiła ich do siebie i godnie przyjęła. I byliśmy w Polsce przez całe wieki – na dobre i złe. Żydzi walczyli za Polskę, byli motorem jej rozwoju gospodarczego i kulturalnego. Żydzi z Polski zdobywali nagrody Nobla, rozwijali świat
i zbudowali Państwo Izrael.
Moje dzieci i wnuki, młodzi Żydzi na całym świecie i polska młodzież muszą o tym wiedzieć, a pamięć o polskich Żydach musi przetrwać! I to właśnie stanowi rację bytu naszego Muzeum. Jestem przekonany, że każdy Żyd, który odwiedzi nasze Muzeum, poczuje dumę
z dokonań swoich przodków,
a wszyscy nareszcie będą mogli poznać historię Żydów
w Polsce.

MEDIA:
Wysłuchaliśmy pierwszego koncertu w odnowionej filharmonii
Rozmowa z Zygmuntem Rolatem – Marzenia spelniają się.html
http://forward.com/articles/121178/driven-by-memory/
Odznaczenia dla Polonii w Stanach Zjednoczonychl
Wywiad z Festiwalu w Krakowie (lipiec 2013)