Powrót

The David Berg Foundation

Projekt Muzeum Historii Żydów Polskich został zaprezentowany władzom David Berg Foundation przez Tada Taube i Koret Foundation. Pragnąc uhonorować ich wkład na rzecz zachowania dziedzictwa żydowskiego w Polsce, fundacja wsparła powstawanie Wystawy Głównej Muzeum.

David Berg – założyciel i fundator – interesował się głęboko historią, sztuką i kulturą żydowską, wspierał społeczności żydowskie oraz działania na rzecz zachowania miejsc pamięci i ochrony dziedzictwa materialnego. Właśnie ze względu na artystyczne i historyczne zainteresowania Pana Berga, fundacja z ogromną przyjemnością wsparła powstanie galerii Ulica, prezentującej kulturowe i intelektualne bogactwo życia Żydów polskich w okresie międzywojennym (1918-1939).

David Berg Foundation pragnie też wyrazić uznanie dla prof. Barbary Kirshenblatt-Gimblett, Dyrektor Programowej Wystawy Głównej, za jej ogromną wiedzę oraz wkład w powstanie ekspozycji.

MEDIA:
www.jewishmuseum.org.pl/pl/aktualnosci/2012/11/23/nowi-znamienici-darczyncy-muzeum

www.polin.pl/pl/krew