Powrót

Fundacja Rodziny Nissenbaumów

Fundacja Rodziny Nissenbaumów powstała w 1983 roku w celu ratowania świadectw i zabytków kultury żydowskiej w Polsce. Działalność pierwszej założonej po II wojnie światowej fundacji przez lata koncentrowała się na odbudowie i ochronie cmentarzy żydowskich oraz na upamiętnianiu miejsc walki i męczeństwa Żydów na terenach znajdujących się w granicach obecnego państwa polskiego. Jednym
z głównych celów istnienia fundacji jest również edukowanie młodych ludzi w duchu dialogu i szacunku dla żydowskiej spuścizny duchowej
i materialnej.

Fundacja Rodziny Nissenbaumów wsparła działalność edukacyjną Muzeum Historii Żydów Polskich. Dzięki temu Centrum Edukacyjne Muzeum podejmie nową inicjatywę – projekt Międzynarodowa Letnia Szkoła PIYE – której celem będzie szerzenie wartości i misji muzeum
w środowisku młodzieży z Polski, Izraela i Niemiec. Projekt będzie rozwinięciem realizowanego od ponad 6 lat w Polsce i Izraelu programu wymiany studenckiej Polish-Intercultural Youth Encounters (PIYE), wspólnej inicjatywy Muzeum Historii Żydów Polskich i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Międzynarodowa Letnia Szkoła PIYE ma mieć charakter cykliczny – w latach 2015-2019 w ramach Funduszu Edukacyjnego Rodziny Nissenbaumów odbędzie się 5 edycji projektu. Fundacja Rodziny Nissenbaumów wspiera także produkcję Wystawy Głównej Muzeum.

Fundacja honoruje działalność Muzeum Historii Żydów Polskich i chce wesprzeć tworzenie wystawy o tysiącletnim życiu społeczności żydowskiej
w Polsce. Aby wypełnić Muzeum życiem Fundacja z radością uczestniczy w organizowaniu imprez poglądowych i spotkań
w Muzeum. W szczególności młodzież z Polski, Izraela
i Niemiec będzie mogła w ten sposób poznać bogactwo dziedzictwa kulturowego społeczności żydowskiej
w Polsce – Sonja Nissenbaum, Prezes Zarządu Fundacji Rodziny Nissenbaumów.

MEDIA:

www.nissenbaum.pl
Ustanowienie-funduszu-edukacyjnego-rodziny-nissenbaumow