Powrót

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

U podstaw działań Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako partnerzy mogą wspólnie działać na rzecz nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego społecznie współistnienia w Europie. Przez ponad dwadzieścia lat istnienia Fundacja dofinansowała niemal piętnaście tysięcy projektów, współtworząc podstawy porozumienia polsko-niemieckiego. Fundacja wspiera projekty o charakterze edukacyjnym, poszerzające wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracę naukową, projekty artystyczne i literackie, publikacje, organizuje podróże studyjne, programy stypendialne, debaty.

Fundacja wsparła projekt Muzeum Historii Żydów Polskich już w latach dziewięćdziesiątych. Dofinansowanie przyznane przez Fundację przyczyniło się do rozwoju prac nad koncepcją wystawy głównej Muzeum. Ze środków FWPN pokryto część kosztów projektu architektonicznego siedziby MHŻP. Dotacje FWPN pomogły w wypracowaniu koncepcji działalności programowej i edukacyjnej Muzeum. Przykładem projektów zrealizowanych w ostatnim czasie we współpracy obu instytucji były m.in. odbywający się na jesieni 2013 r. Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej czy spektakl „Utøpia” w reżyserii Andrzeja Pakuły.