Powrót

Irene Kronhill Pletka oraz The Kronhill Pletka Foundation

Irene Kronhill Pletka urodziła się w Szanghaju. Jej rodzice, Kuba i Lilka Kronzylberg, obywatele Polski, przedostali się tam z Wilna przez Rosję
i Japonię w styczniu 1941 roku dzięki wizie otrzymanej od konsula Chiune Sugihary. W 1946 roku rodzina przeniosła się do Melbourne w Australii.

Irene Pletka kształciła się w Melbourne, następnie studiowała
w Londynie i Bostonie, a w latach 90. osiadła na nowojorskim Manhattanie. Ukończyła psychologię i studia artystyczne. Aktywnie angażowała się w ruchy młodzieżowe, inicjatywy związane z kulturą żydowską, a następnie w działalność biznesową. Szczególny nacisk kładzie na ożywienie, przywrócenie i pielęgnowanie świeckiej kultury żydowskiej i języka jidysz. Dzisiaj dzieli swój czas i życie pomiędzy Jerozolimą, Melbourne i Nowym Jorkiem. Od 2007 roku prowadzi fundację poświęconą pamięci swoich rodziców.

Fundacja wspiera żydowskie projekty kulturalne i edukacyjne oraz działania promujące sprawiedliwość społeczną na całym świecie. Irene Pletka jest także członkiem Rady Dyrektorów YIVO Institute for Jewish Research, Center for Jewish History oraz organizacji JOINT (JDC), która pomogła jej rodzinie i wielu innym w najtrudniejszym dla nich czasie wojny i powojnia.

Dzięki hojności Irene Pletki możliwa była rekonstrukcja dachu, malowanego sufitu oraz bimy drewnianej synagogi w Gwoźdźcu, które będą częścią Wystawy Głównej.

Muzeum jest pomnikiem upamiętniającym moją rodzinę, miejscem przypominającym, iż byliśmy tutaj.
W przyszłości ludzie dostrzegą, jak ważne jest pielęgnowanie
i zachowanie tej historii – tak pięknej i świetlanej, stworzonej przez wielkie pokolenia
– Irene Pletka, Znamienity Darczyńca Muzeum Historii Żydów Polskich.

MEDIA:

http://www.kronhillpletkafoundation.org/
http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/gwozdziec-rekonstrukcja
http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/wystawy-wystawa-glowna-gwozdziec-rekonstrukcja/projekt-bima