Powrót

Klara i Larry A. Silverstein

Larry i Klara Silverstein dołączyli do grona Znamienitych Darczyńców Muzeum Historii Żydów Polskich w styczniu 2013 roku.
Larry A. Silverstein jest założycielem i prezesem Silverstein Properties Inc., wiodącej nowojorskiej firmy zajmującej się budową, zarządzaniem oraz inwestowaniem w nieruchomości. Do Silverstein Properties Inc. należą najbardziej prestiżowe i uznane nieruchomości komercyjne
i mieszkaniowe w Nowym Jorku. Firma jest również odpowiedzialna za odbudowę kompleksu World Trade Center. Pan Silverstein jest ponadto partnerem biznesowym dr Jana Kulczyka, Znamienitego Darczyńcy Muzeum, wraz z którym prowadzi spółkę Kulczyk Silverstein Properties.

W listopadzie 2013 r. Silverstein Properties Inc. otworzyła World Trade Center 4 – pierwszy biurowiec należący do nowego kompleksu budowanego w Strefie Zero w Nowym Jorku. Obecnie trwa budowa dwóch kolejnych – World Trade Center 2 i 3.

Państwo Silverstein od wielu lat zaangażowani są w działalność filantropijną związaną z pomocą humanitarną, wspierają też rozwój edukacji i badań medycznych. Są również mecenasami sztuki.

Społeczność żydowska w Nowym Jorku wspiera wiele muzeów. Wydaje mi się, że to muzeum będzie na tyle wyjątkowe, iż będzie ważne dla wszystkich, nie tylko społeczności żydowskiej
– Larry A. Silverstein.