Powrót

Sills Family Foundation

Historia fundacji rozpoczyna się wraz z osobą Nathaniela Sillsa, urodzonego na początku zeszłego stulecia syna imigrantów z Europy Wschodniej. Jego ojciec zmarł, gdy Nathaniel miał 13 lat, przez co został głównym „mężczyzną” w rodzinie z pięciorgiem rodzeństwa pod opieką. Przeszedł przez kilka szkół średnich na nowojorskim Brooklynie, po czym udało mu się dostać do Colby College dzięki stypendium sportowemu. Ukończył prawo i ożenił się z Ruth Fife, córką Eliasa Fife’a, założyciela firmy motoryzacyjnej Standard Motor Products. Nat Sills kierował tą firmą do swojej śmierci w wieku 93 lat. Zaangażowany przedsiębiorca, oddany swojej rodzinie, Pan Sills postanowił wykorzystać swój majątek, aby pomóc innym. Cała rodzina Sills czerpie z jego postawy silną odpowiedzialność społeczną, a wielu jej członków pracuje dziś jako pracownicy socjalni, nauczyciele, działacze na rzecz ochrony przyrody.

Chcąc uhonorować swoje korzenie, rodzina Sills na czele z Larrym Sillsem postanowiła w 2016 roku dołączyć do grona darczyńców Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Więcej o działalności fundacji można przeczytać tutaj: http://www.sillsfamilyfoundation.org/

Na zdjęciu: Larry Sills.